صفحه نخستاخبار و مقالات

طراحی کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی در اصل به برنامه ریزی جامع و هماهنگ و منسجمی می گویند که برای تبلیغات یک محصول از یک شرکت توسط آژانس های تبلیغاتی صورت می گیرد. طراحی کمپین تبلیغاتی به مخاطب و نیاز های مخاطبین و بازار بستگی دارد. کمپین تبلیغاتی باید دارای اج... ادامه متن


رویدادهای تبلیغاتی

دهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور

دهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور   اهداف کنفرانس • ایجاد توجه به اهمیت نقش توزیع در کشور و ترغیب به تولید دانش در زمینه توزیع و پخش • آماده سازی فضای مناسب برای تبادل نظرات و اطلاعات وارتباط بین متولیان • اطلاع سازمانها از فعالیت یکدیگر و پرهیز از جزیره ا... ادامه متن


2016 - 1395