صفحه نخستاخبار و مقالات

مجلس شورای اسلامی برای حمایت از استارت آپ ها به شرکت های سرمایه گذاری جسورانه از جهت تامین سرمایه، تصویب قوانین و تسهیل ارتباطات، توجه ویژه دارد.  محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با نوپانا، درخصوص اهمیت کسب وکارهای دانش بنیان و فناورمحور و ت... ادامه متن2016 - 1395

Blowjob