نتایج جستجو برای " کمپین تبلیغاتی"

نگاهی به کمپین تبلیغاتی مجتمع تجاری الماس با حضور علی دایی / تبلیغ لوکس برای اهالی کسب و کار

نگاهی به کمپین تبلیغاتی مجتمع تجاری الماس با حضور علی دایی / تبلیغ لوکس برای اهالی کسب و کار

اگر گذرتان به حوالی پل کریم خان و مقابل مجتمع تجاری الماس افتاده باشد، حتما تبلیغات محیطی این مجتمع را با تصویر علی دایی دیده اید. تصویر علی دایی چندی... ادامه متن

1394 - 2015